Welke rapportages heb je nodig?

Voor ons begint de administratie bij de vraag waarom je hem voert. Wat heb je uiteindelijk nodig, voor jezelf of voor andere partijen. Voor jezelf wil je inzicht in hoe je er voor staat, ben je de goede weg ingeslagen met je bedrijf? Moet, kun of wil je iets bijsturen? Heb je de ruimte om uit te breiden of kun je daar beter even mee wachten? En voor externe partijen heb je verplichtingen, bijvoorbeeld de btw-aangifte, maar ook zaken die een gevolg zijn van je eigen wensen, bijvoorbeeld het aanvragen van een lening bij de bank. Deze extern te leveren producten wil je snel en goed kunnen opleveren op het moment dat dat nodig is.

Atva vink

Periodiek financieel overzicht zodat je weet hoe je bedrijf er voor staat.

Atva vink

Financieel verslag voor de bank omdat je dat hebt afgesproken.

Atva vink

Ook de belastingdienst wil graag weten hoe je bent gevaren. Op tijd aangifte doen!

Periodieke financieel overzicht

Nadat we er samen voor hebben gezorgd dat je administratie up-to-date is, kun je op ieder moment zelf een periodiek rapport opstellen om te zien hoe je onderneming er voor staat. Lopen de kosten in de pas met je opbrengsten, welke kosten vallen je op. we kijken graag met je mee om bij te sturen als dat nodig is. ook kun je zien welke ontvangsten nog binnen moeten komen en welke facturen je nog moet betalen, dat geeft overzicht en rust.

Als je een stap verder wilt gaan, kunnen we speciale rapportage software inrichten bijvoorbeeld van Visionplanner. Daarmee krijg je zeer gedetailleerde informatie die overzichtelijk wordt weergegeven in grafieken.

 

Financieel verslag

Omdat schepen om grote investeringen vragen, maken veel ondernemers gebruik van bancaire financiering. Bij het aangaan van een financiering, neem je ook de verplichting op je om de bank regelmatig op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen binnen je onderneming in de vorm van een jaarrekening.

Ondernemingen die in de vorm van een Besloten Vennootschap worden gevoerd, zijn wettelijk verplicht om een jaarrekening volgens de richtlijnen voor jaarverslaggeving op te (laten) stellen. Voor eenmanszaken en Vennootschappen onder Firma zijn er minder verplichtingen maar ook zij moeten jaarlijks een financieel verslag op (laten) stellen. 

In toenemende mate vragen banken om een digitale rapportage naast of in plaats van de gebruikelijke jaarrekening. Deze digitale verslaglegging wordt aangeduid als SBR rapportage. We zien steeds vaker dat banken aanvullende kosten in rekening brengen als je geen SBR-rapportage kunt aanleveren. 

 

Belastingdienst

Naast alle verplichtingen moet je ook rekening houden met de gegevens die je aan moet leveren bij e belastingdienst. uitgangspunt is hierbij vaak de jaarrekening aangevuld met gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting.

Als je bedrijf in de vorm van een Besloten Vennootschap voert, vraagt de belastingdienst je aangifte  te doen voor de Vennootschapsbelasting. Hiervoor heb je per onderneming een E-herkenningsmiddel nodig waarmee je je identificeert bij de belatingdienst.

 

 

Je staat er niet alleen voor